νέο 3

50c6974db3fc4b3a51000270 2-houses-with-6-homes-nodo17-architects nodo17 02-1000x664Πραγματοποιήθηκε μία αίτηση ζήτησης στις Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014 απο το website μας, για ακίνητο στην περιοχή που δραστηριοποιείται το γραφείο σας.Τα κριτήρια της ζήτησης καθώς και τα στοιχεία του υποψήφιου αγοραστή φαίνονται παρακάτω.
Αν το γραφείο σας μπορεί να ικανοποιήσει τη συγκεκριμένη ζήτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υποψήφιο.

  

Περισσότερα...